Mae gan Xcel Bowl 12 lôn o tenpin hwyl

Mae bowlio Tenpin yn gêm gyfeillgar i deuluoedd y gall unrhyw oedran a gallu ei chwarae. Nid yw cadw sgôr yn feichus gyda'n system sgorio BesX o'r radd flaenaf. Mae gennym ni ystod o wahanol beli o wahanol feintiau a phwysau. Mae gennym hefyd rampiau ar gyfer rhai bach a'r rhai sydd angen cefnogaeth ychwanegol.

PRISIAU

 

Llogi lôn

Llogi lôn 1 awr £37

Llogi lôn 2 awr £62

fesul lôn

uchafswm o 6 o bobl fesul lôn

GEMAU UNIGOL

1 gêm £7 y pen

2 gêm £12 y pen

3 gêm £17 y pen

1 gêm i 4 o bobl

Bargen Grŵp £26

uchafswm o 6 o bobl fesul lôn

Sut i archebu

Mae'n hanfodol archebu ymlaen llaw, yn enwedig os yw'r tywydd yn wlyb neu'n oer.

 

Ffoniwch 01267 225 990 i archebu'ch bowlio, paratowch eich cerdyn talu.

tempo-logo_edited.png

Credydau Amser Tempo - powlen am ddim

Rydym yn falch o fod yn rhan o gymuned Tempo Time Credit .

Nid ydym bellach yn derbyn credydau PAPUR

Cynigir Credydau Amser Tempo i'r rhai sy'n cael eu prisio  gwirfoddolwyr a defnyddwyr gwasanaeth fel cydnabyddiaeth am eu cyfraniad gwerthfawr.

Mae Credydau Amser Tempo yn gwerthfawrogi'r cyfraniadau y mae pobl yn eu gwneud. Gall sefydliadau fel Xcel Project gynnig Credydau Amser Tempo i bobl sy'n rhoi o'u hamser. Gellir defnyddio Credydau Amser Tempo a enillir fel cydnabyddiaeth ar ystod eang o wasanaethau a gweithgareddau o fewn y rhwydwaith o bartneriaid cydnabod.

I ddod yn aelod a darganfod mwy ewch i tempotimecredits.org/sign-up

Nia

Diwrnod gwych yn Xcel Bowl heddiw. Nid oedd pellhau cymdeithasol yn broblem gyda dim ond hanner y lonydd wedi'u bwcio

Bwyd gwych

Sarah

Staff addysgiadol cyfeillgar. Gwelwyd safonau glanhau rhagorol, gwerth da am arian ar gyfer y bowlio a bwyd a diod. Cawsom brynhawn allan gwych

Andy

Wedi ymweld heddiw fel parti o naw ac roedd yn brofiad rhagorol! Y staff sy'n cadw'r lleoliad yn lân iawn ac ni allent wneud digon i helpu. Gwnaeth i ni deimlo bod croeso mawr inni ac yn ddiogel yn yr amseroedd Covid hyn.