DEWCH YMA I FWYNHAU AWYRGYLCH CYFEILLGAR A BYWIOG.

Mae Bowlio Xcel yn ganolfan newydd sy’n cynnig hwyl i bawb, beth bynnag yr oed neu’r gallu. Gydag ystod eang o becynnau, cynigion arbennig a phrisiau consesiwn ar gael, does dim rheswm pam na all bawb chwarae!

 

STAFF 

CYFEILLGAR

Mae ein staff cyfeillgar ar gael o hyd i helpu gydag unrhyw beth sydd ei angen arnoch - o’ch helpu i gael y lon yn barod, i ddod a bwyd a diod atoch.

 

CYNNWYS

Ceir 12 lôn fowlio

Nid yw cadw sgôr yn broblem. Mae gennym system sgorio gyfrifiadurol.

 

Goleuadau arbennig gellid eu newid yn arbennig i'ch lôn chi

BYDD YR HWYL YN PARHAU!

Gall yr adloniant barhau ar ein bordydd pwl, neu hoci aer. Neu enillwch bob tro ar ein peirannau arced.

DELIAU

Cofiwch ein dilyn ar y cyfryngau cymdeithasol i gael eich diweddaru am ddeliau gwych!

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon

 

Noder: gallwn ond ganiatau i fyny at chwe pherson ar lôn ar yr un adeg. Cliciwch fan hyn am y termau a’r amodau llawn.

Mae Bowlio Xcel yn rhan o Prosiect Xcel.

Selydlwyd Prosiect gan Eglwys Gymunedol Tywi.

Show More
  • Facebook - Black Circle
  • Instagram - Black Circle
  • Twitter - Black Circle

Xcel Bowl is part of the Xcel Project

The Xcel Project was founded by Towy Community Church