BETH AM FWYTA?

Mae ein cegin ar agor trwy’r dydd ac yn cynnig bwyd wedi ei baratoi’n ffres ar gyfer brecwast, cinio canol dydd a min nos. Mae ein prif gogydd wedi creu bwydlen wych gyda rhywbeth at ddant pawb - o brydau bwyd i’r plant, i flasau mwy soffistigedig ein hystod arloesol o ‘furgers’.

 

Fe ddaw ein staff a’ch bwyd a’ch lluniaeth yn syth i’r lôn. Neu cymerwch set yn ein hardal fwyta cyn neu ar ôl chwarae. Gweler isod am ein bwydlenni.

BWYDLEN 

10yn - 8:30yp

GADEWCH 
I NI FWYTA CACEN!

Cymdeithaswch gyda ffrind dros goffi ‘barista’, a blasiwch un o’n cacennau ffres.

BWYTA

AL FRESCO 

Mae'r haul yn gwenu. Bwyta tu fas Xcel Bowl! 

Show More

CYMRYD I FFWRDD

Mae rhai eitemau o fewn y fwydlen ar gael i’w cymryd i ffwrdd rhwng 10yb - 8.30yh bob dydd. 

Casgliad yn unig. 

Mae Bowlio Xcel yn rhan o Prosiect Xcel.

Selydlwyd Prosiect gan Eglwys Gymunedol Tywi.

Show More
  • Facebook - Black Circle
  • Instagram - Black Circle
  • Twitter - Black Circle

Xcel Bowl is part of the Xcel Project

The Xcel Project was founded by Towy Community Church