AMSER PARTI!

MANYLION YCHWANEGOL

Mae pob pris yn bris am un person, a rhaid cael isafswm o chwe phlentyn ym mhob pecyn parti. Gofynnir am flaendal o 50% wrth fwcio.

Os oes gennych unrhyw ymholiad neu os ydych am fwcio, ffoniwch ni rhwng 10 a 7 Dydd Llun - Ddydd Gwener ar:

01267 225990

LAWR LWYTHWCH WAHODDIAD

Mae Bowlio Xcel yn rhan o Prosiect Xcel.

Selydlwyd Prosiect gan Eglwys Gymunedol Tywi.

Show More
  • Facebook - Black Circle
  • Instagram - Black Circle
  • Twitter - Black Circle

Xcel Bowl is part of the Xcel Project

The Xcel Project was founded by Towy Community Church