Mae’n Amser Parti!!

Mae plant wastad yn cael amser arbennig yn dathlu gyda’i ffrindiau yn Xcel Bowl! Mae gennym pecynnau parti ar gyfer unrhyw ddathliad, oedran, a chyllideb.

‘Mad Ball’

O dan 7 mlwydd oed

30 MUNUD O FOWLIO 'Mad Games'

ARDAL CHWARAE YN DIDERFYN

HUFEN IA FANILA

PRYD O  FWYD TWYW

SGWASH DIDERFYN 

BYRDDAU WEDI' I CHADW

£ 13.50 

' Birthday Bash'

8-15 mlwydd oed

1 AWR O FOWLIO

HUFEN IA FANILA

PRYD O FWYD TYWY

SQWASH DIDERFYN

BYRDDAU WEDI' I CADW

£ 13.50 yp

Gorffenwch eich parti gyda…

Ychwanegiadau orffenedig

Mae’n bosib uwchraddio bob un o’n pecynnau! Gadewch i ni wybod beth hoffech uwchraddio pan yn bwcio, a fydd ein staff yn gwneud y gweddill!

 

 MWY O FOWLIO ...

£3 AM 30 MUNUD NEU £5 AM 60 MUNUD

BAG PARTI £2.50

SLUSH CANOLIG £1

PRYD O FWYD MAWR £1.50

1 SGWP O UNRHYW HUFEN IA MARIO'S £1.50

NEGES AR Y SGRIN CEFN £ 2 (NID Y PERSON)

TALIR PRISIAU UWCHRADDIO WRTH Y PERSON  

* YN DIBYNNOL AR AR HARGAELEDD *

Sally 

Staff hyfryd sydd wir yn mynd allan o'i ffyrdd i sicrhau eich bod yn cael amser da. Rydyn ni wedi mynd yno ar gyfer pen-blwydd fy meibion ddwywaith nawr ac roedd yn wych.
Argymell yn Uchel!

Clare

Wedi dod adref o barti yn Xcel Bowl. Methu canmol y staff, y bwyd a'r awyrgylch yn ddigonol. Staff ddefnyddiol a bwyd hyd yn oed yn fwy blasus nag yr oeddwn yn ei ddisgwyl. Argymell ymweliad yn uchel ... byddwn yn ôl eto yn fuan.

Becky

Cawsom barti pen-blwydd ein Mab yn 10 oed yma neithiwr. Cawsant ni gyd amser gwych, roedd y staff yn wych a bwyd yn hyfryd! Byddwn yn bendant yn argymell!

LAWRLWYTHWCH EIN GWAHODDHIAD PARTI SWYDDOGOL!

Ymholiwch Yma

PARTY INVITATION (1).png

Telerau ac Amodau

 • Mae pob pris wrth y person

 • Mae angen o leiaf 6 plentyn, ac uchafswm o 24 I archeb parti

 • Mae angen blaendal o 50% wrth archebu  

 • Cansladau – nad yw blaendaliadau yn ad-daladwy, ond allwn trosglwyddo dyddiad y parti.

 • Cyfrifoldeb y rhieni/gwarcheidwaid yw hi I sicrhau fod y plant yn dilyn rheolau Xcel Chwarae.

 • Fydd angen sichrau y nifer a dewis bwyd pob plentyn 72 awr cyn y parti.

 • Rydyn ni’n derbyn taliadau wrth gerdyn yn unig. 

 • Nid oes unrhyw gostyngiad i pris y pecyn os tynnir rhywbeth I ffwrdd  

 • Dydyn ni ddim yn darparu stondinau cacen, addurniadau neu cannwyllau.

 • Rydyn ni’n sefydlu byrddau am y nifer o blant cadarnhaol yn unig.

 • Mae’r ardal chwarae ar agor I’r cyhoedd gyffredinol a nid yw’n ecsgliwsif I unrhyw parti

 

   * Nodir nad ydyn ni’n derbyn sieciau  

   Plis ffoniwch ar y rhif isod gyda unrhyw ymholiadau.

Archebwch nawr ar 01267 225990