Xcel Soft Play

  Yn dilyn canllawiau'r llywodraeth, rydym wedi rhoi rhagofalon ar waith:

 

Dwy sesiwn bob dydd Llun-dydd Sadwrn

11yb-2yh a 4yh-7yh

Dydd Sul

12yb-7yh

Rhaid archebu ymlaen llaw trwy ein ffonio ni ar 01267 225990.

Yr ardal chwarae yw £ 3 y plentyn.

Mae argaeledd cyfyngedig i bob slot .

 

Ar ôl pob sesiwn, bydd yr ardal chwarae'n cael ei glanweithio a'i glanhau'n drylwyr.

Bydd pob rhiant yn gwisgo ei fasgiau a chynnal pellter cymdeithasol wrth oruchwylio eu plant.  

 

Soft Play

GADEWCH Y LITTLE ONES EXPLORE

Gadewch i rai bach grwydro o gwmpas yn ein Man Chwarae aml-lefel i ddarganfod rhwydi simsan, sleidiau tiwb, matiau meddal, pontydd rhaff, rampiau, padiau bash, rhedfeydd, sleid astra a llawer mwy.

ARDAL TODDLER

Ar gyfer oedrannau 0-3.

KIDS MAWR

Ar gyfer oedrannau 4-7