Xcel Soft Play

Ar agor bob dydd Llun-dydd Sadwrn
10 am-10pm
Dydd Sul
11 am-7pm

Rhaid talu £3 y plentyn i chwarae.

 

Soft Play

Gadewch i rai bach archwilio
Gadewch i rai bach grwydro o gwmpas yn ein Man Chwarae aml-lefel i ddarganfod rhwydi simsan, sleidiau tiwb, matiau meddal, pontydd rhaff, rampiau, padiau bash, rhedfeydd, sleid astra a llawer mwy.

ARDAL RAI BACH

Ar gyfer oedrannau 0-3.

 

PLANT MAWR
Ar gyfer oedrannau 4-7