capture.jpg

Am ymuno â'n tîm?

Gweler ein cyfleoedd diweddaraf

Technegydd dan Hyfforddiant neu Dechnegydd AMF

  Mae swydd wag wedi codi yn nhîm Xcel Bowl Canolfan Xcel. Mae'n rhan o'r Ganolfan Xcel ehangach sy'n cynnwys Siop Gymunedol, Banc Bwyd a Chanolfan Dodrefn Xcel. Mae'r Ganolfan wedi bod yn rhedeg am wyth mlynedd ac yn gweithio yn y gymuned i gefnogi'r rhai mewn angen ac yn darparu llawer o gyfleoedd ar gyfer cyflogaeth a phrofiad gwaith. Mae hyn yn rhan o'n gweledigaeth fel prosiect. Rydym yn ymdrechu i greu swyddi i'r gymuned a bod yn rhan o'r hyn sy'n gwneud i Sir Gaerfyrddin ffynnu. Os ydych chi am fod yn rhan o hyn ac yn teimlo fel y byddech chi'n ffit da i'n tîm, darllenwch ymhellach i wneud cais.

 

Mae'r swydd wag hon ar gyfer Technegydd dan Hyfforddiant neu Dechnegydd AMF Profiadol .

 

Anogir ceisiadau o bob rhan o'r gymuned.

 

Ffoniwch 01267 225990 os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch

 

I wneud cais rhaid i chi lawrlwytho cais, ei lenwi a'i ddychwelyd trwy e-bost i manager@xcelbowl.co.uk

 

Dadlwythwch yma Ffurflen Gais

 

Pwrpas y Rôl : cefnogi ein Prif Dechnegydd gyda'r gwaith cynnal a chadw ac atgyweirio ar yr offer bowlio tenpin a chynnal a chadw cyffredinol y ganolfan fowlio.

 

Cyfrifoldebau Allweddol

· Bod yn rhagweithiol yn eich dull o gynnal a chadw'r offer i'r safonau uchaf.

· Helpu cwsmeriaid i gael profiad gwych, trwy fod yn gyfeillgar a'u helpu lle bo angen.

· Gweithio'n dda o fewn y tîm i gynnal a chadw a glendid y safle.

 

Sgiliau a Phriodoleddau Allweddol

· Tueddfryd am waith tîm

· Y gallu i aros yn ddigynnwrf o dan bwysau

· Agwedd weithio hyblyg

· Y gallu i weithio mewn amgylchedd manwerthu prysur sy'n canolbwyntio ar y cwsmer

· Pen da ar gyfer uchder a argymhellir, ond nid yn hanfodol

· Yn barod i ddysgu, nid oes angen profiad bowlio gan fod hyfforddiant llawn yn cael ei roi